Teatteri

Teatteritoiminta käsittää teatteriryhmiä, jotka ovat kestoltaan koko lukuvuoden mittaisia, niihin sitoudutaan koko vuodeksi ja niitä ohjaa teatteriohjaaja. Ryhmissä ei ole taitotasoja. Ryhmien tavoitteena on antaa teatterin kautta nuorelle itsetuntemusta ja itseluottamusta, kokemus yhteisöön ja ryhmään kuulumisesta, yhteistyön merkityksestä. Ryhmät valmistavat halutessaan esityksen.

Teatterileirit voivat olla päiväleirejä tai viikon kestäviä leirejä, joissa yövytään. Leirien tavoitteena on luoda syvempää yhteisöllisyyttä, tehdä yhdessä teatteria ja antaa mahdollisuus sekä ryhmälle että ohjaajalle oppia tuntemaan toisiaan paremmin. Leirejä järjestetään pääsääntöisesti kesällä.

Työpajat ovat taidelähtöisiä menetelmiä käyttäviä lyhyitä, tiiviitä kokonaisuuksia, joita toteutetaan yksittäin tai muutaman työpajan sarjassa. Työpajojen tavoitteena voi olla ryhmädynamiikan havainnointi, työelämätaitojen tutkiminen tai arvojen pohtiminen.

Forum-teatteriesityksiä tehdään ohjaajien toimesta tarpeen mukaan sekä nuorille että työntekijöille tai esimiehille heidän aiheistaan. Forum- teatteri on yksi keskeinen soveltavan teatterin menetelmä, jossa esiintyjät ja yleisö käsittelevät yhdessä yhteisön ongelmia ja pohtivat erilaisia ratkaisuja.

Nuorten omaehtoisilla ryhmillä tarkoitetaan tässä nuorten itsensä kokoamaa ja hallinnoimaa ryhmää, joka voi saada tiloja ja resursseja käyttöönsä, mutta toimii pääsääntöisesti ilman teatteriohjaajaa.

Tapahtumat voivat pitää sisällään nuorten itse järjestämiä tapahtumia, esimerkiksi ryhmien esityksiä tai iltamia tai nuorisopalvelujen järjestämiä tapahtumia, esimerkiksi teatteriesityksiä tai festivaaleja. Tapahtumat voivat olla myös muiden toimijoiden tapahtumiin liittymistä aktiivisena kumppanina tai isoihin, muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin, esimerkiksi taiteiden yöhön liittymistä lähinnä nuoren esiintyjien esillepääsyn mahdollistajana. Tapahtumien tavoitteena on pääsääntöisesti antaa nuorille esiintymis- ja työmahdollisuuksia ja sitä kautta arvostaa heidän tekemäänsä taidetta.

Kesätyössä teatteritoiminnan apuohjaajana nuori kesätyöntekijä saa jatkuvaa ohjausta, mutta voi halutessaan saada paljon vastuuta leirin tai ryhmän ohjaamisesta. Työtehtävät vaihtelevat vuosittain.

Jokainen ihminen on jo itsessään upea ja ainutlaatuinen taiteentekijä, me vain mahdollistamme hänen puhkeamisensa kukkaan.

Ajankohtaista

Idän kulttuuri Labra on nuorten osallistavasta budjetista 2018 noussut tilahanke. Tavoitteena saada nuorten omaehtoinen kulttuuritila Roihuvuoreen ja mahdollistaa nuorten taiteen tekeminen, kokeminen ja osaamisen jakaminen sekä työllistyminen.

Tilahankkeen ollessa vireillä, nuoret ovat tehneet oman näköistään taidetta Herttoniemen nuorisotyöyksikön kulttuurityöryhmän tukemana, osallistuen sekä alueellisiin että valtakunnallisiin tapahtumiin. He ovat tehneet mm. Lux Hki oheisohjelmaan valoteoksia ja päässeet mukaan kansainväliseen Agenda Art 2030 teossarjaan Töölönlahdelle. Labran viisi nuorta teki opintomatkan Kööpenhaminaan syksyllä 2019, inspiroitumaan Kraftwerket nuorten kulttuuri tilasta.

Haluatko sinä tulla mukaan nuorten kulttuuri Labraan?

Lisää tietoa:

Päivi Manninen p. 040-1830605, paivi.h.manninen@hel.fi, ig:paivihertsi

Marjaana Veikkanen p. 041 5121738, marjaana.veikkanen@hel.fi, ig: marjaanateatteri

Narrin teatteriryhmät


Narrin näyttämöllä toimii 26 vakituista nuorten teatteriryhmää 10-29-vuotiaille nuorille. Ryhmistä 13 harjoittelee Narrin näyttämön tiloissa Sörnäisissä ja 13 Helsingin nuoriso- ja kulttuuritaloilla.Lisätietoja ryhmistä saat ”Narrin ryhmät” sivulta. http://narri.munstadi.fi/narrin-ryhmat/

Ryhmät valmistavat esityksiä poikkeuksellisesti syyskaudella. Lue lisää esityksistä.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Harrastushaun kautta seuraavan kerran 14.12. Narrin ryhmät sivulla on suora linkki ilmoittautumiseen oman ryhmän kohdalla.http://narri.munstadi.fi/narrin-ryhmat/

Lisätietoja toiminnasta

Samuli Mäkisalo p. 040 1246 548, samuli.makisalo@hel.fi

Laura Mboup p. 050 5591 758, laura.mboup@hel.fi

Marjaana Veikkanen p. 041 51 21 738, marjaana.veikkanen@hel.fi

Serafiina Minerva p. 040 3505684, serafiina.minerva@hel.fi