TeatteriTeatteritoiminta käsittää teatteriryhmiä, jotka ovat kestoltaan koko lukuvuoden mittaisia, niihin sitoudutaan koko vuodeksi ja niitä ohjaa teatteriohjaaja. Ryhmissä ei ole taitotasoja. Ryhmien tavoitteena on antaa teatterin kautta nuorelle itsetuntemusta ja itseluottamusta, kokemus yhteisöön ja ryhmään kuulumisesta, yhteistyön merkityksestä. Ryhmät valmistavat halutessaan esityksen.

Teatterileirit voivat olla päiväleirejä tai viikon kestäviä leirejä, joissa yövytään. Leirien tavoitteena on luoda syvempää yhteisöllisyyttä, tehdä yhdessä teatteria ja antaa mahdollisuus sekä ryhmälle että ohjaajalle oppia tuntemaan toisiaan paremmin. Leirejä järjestetään pääsääntöisesti kesällä.

Työpajat ovat taidelähtöisiä menetelmiä käyttäviä lyhyitä, tiiviitä kokonaisuuksia, joita toteutetaan yksittäin tai muutaman työpajan sarjassa. Työpajojen tavoitteena voi olla ryhmädynamiikan havainnointi, työelämätaitojen tutkiminen tai arvojen pohtiminen.

Forum-teatteriesityksiä tehdään ohjaajien toimesta tarpeen mukaan sekä nuorille että työntekijöille tai esimiehille heidän aiheistaan. Forum- teatteri on yksi keskeinen soveltavan teatterin menetelmä, jossa esiintyjät ja yleisö käsittelevät yhdessä yhteisön ongelmia ja pohtivat erilaisia ratkaisuja.

Nuorten omaehtoisilla ryhmillä tarkoitetaan tässä nuorten itsensä kokoamaa ja hallinnoimaa ryhmää, joka voi saada tiloja ja resursseja käyttöönsä, mutta toimii pääsääntöisesti ilman teatteriohjaajaa.

Tapahtumat voivat pitää sisällään nuorten itse järjestämiä tapahtumia, esimerkiksi ryhmien esityksiä tai iltamia tai nuorisopalvelujen järjestämiä tapahtumia, esimerkiksi teatteriesityksiä tai festivaaleja. Tapahtumat voivat olla myös muiden toimijoiden tapahtumiin liittymistä aktiivisena kumppanina tai isoihin, muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin, esimerkiksi taiteiden yöhön liittymistä lähinnä nuoren esiintyjien esillepääsyn mahdollistajana. Tapahtumien tavoitteena on pääsääntöisesti antaa nuorille esiintymis- ja työmahdollisuuksia ja sitä kautta arvostaa heidän tekemäänsä taidetta.

Kesätyössä teatteritoiminnan apuohjaajana nuori kesätyöntekijä saa jatkuvaa ohjausta, mutta voi halutessaan saada paljon vastuuta leirin tai ryhmän ohjaamisesta. Työtehtävät vaihtelevat vuosittain.

Jokainen ihminen on jo itsessään upea ja ainutlaatuinen taiteentekijä, me vain mahdollistamme hänen puhkeamisensa kukkaan.

Ajankohtaista

Narrin teatteriryhmiin ilmoittautuminen
Narrin näyttämöllä toimii 26 vakituista nuorten teatteriryhmää 10-29-vuotiaille nuorille. Ryhmistä 13 harjoittelee Narrin näyttämön tiloissa Sörnäisissä ja 13 Helsingin nuoriso- ja kulttuuritaloilla.Lisätietoja ryhmistä saat ”Narrin ryhmät” sivulta. http://narri.munstadi.fi/narrin-ryhmat/

Vanhojen ryhmäläisten ilmoittautuminen:
Narrin vanhat ryhmäläiset ilmoittuvat ryhmäänsä kaudelle syksy 2020 – kevät 2021 18.6 – 6.8. välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Harrastushaun kautta. Narrin ryhmät sivulla on suora linkki ilmoittautumiseen oman ryhmän kohdalla.http://narri.munstadi.fi/narrin-ryhmat/

Uusien ilmoittautuminen
Maanantaina 10.8.2020 aukeaa linkit uusille ilmoittautumisille. Kevään Koronatilanteen takia monet Narrin ryhmät jatkavat syksyllä kesken jäänyttä esitysprosessiaan ja tämän takia kaikkiin ryhmiin ei valitettavasti oteta syksyn alussa uusia ryhmäläisiä, vaan näihin ryhmiin aukeaa uusi ilmoittautumislinkki vasta maanantaina 14.12.2020.
Joihinkin ryhmiin kuitenkin otetaan uusia jo 10.8.2020 ja Narriin perustetaan myös kaksi täysin uutta ryhmää. Jos ryhmän kohdalla on 10.8. linkki harrastushakuun, pääset sen kautta ilmoittautumaan kyseiseen ryhmään.Toimintaan otetaan niin paljon uusia harrastajia kuin vanhoja lopettaa. Toimintaan sitoudutaan vuodeksi. Teatteriharrastus Narrissa maksaa 50€ vuodessa.

Tarvitset ilmoittautuessa mm. seuraavat tiedot:

  1. Ryhmäläisen ja huoltajan yhteystiedot (Puh, s-posti,kotiosoite)
  2. Huoltajan/maksajan henkilötunnuksen

Kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin. Ryhmät täyttyvät melko nopeasti.
Tarkemmat tiedot ryhmän alkamisesta saat viikolla 35.
Ryhmät aloittavat toimintansa viikolla 36 maanantaina 31.8.2020 alkaen.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta
Samuli Mäkisalo p. 040 1246 548, samuli.makisalo@hel.fi

Laura Mboup p. 050 5591 758, laura.mboup@hel.fi

Marjaana Veikkanen p. 041 51 21 738, marjaana.veikkanen@hel.fi

Serafiina Minerva p. 040 3505684, serafiina.minerva@hel.fi