Herttoniemen yhteiskoulun valinnaisen kuvataiteen ryhmät tuottivat yhdessä opettajansa kanssa kuvataidenäyttelyn keväällä 2020. Koronaviruksesta johtuen kurssi suoritettiin etäopetuksena. Opettaja järjesti halukkaille oppilaille materiaalit ja vaihtoehtoisesti työskentelyyn käytettiin sitä, mitä kotoa oli saatavilla. Töitä toteutettiin etäyhteydessä opettajaan videoyhteyden avulla. Työskentelyä pohdittiin myös oppimisalustoilla, yhteisin viestein ja muutamin puheluin.

Työpajasta muodostui poikkeuksellisen intensiivinen kokemus sekä opettajalle, että myös monelle oppilaista. Opettaja ei muista, koska oppilaat olisivat keskenään ryhmäytyneet tahoillaan näin tehokkaasti. Osa oppilaista työskenteli yhdessä myös vapaa-ajallaan silloin, kun opettajaan ei oltu yhteydessä. Myös opettaja maalasi kotonaan ja kokemukset jaettiin yhteisillä videopalaveritunneilla. Työskentely-ympäristönä oma koti (tai mökki tms.) loi työpajaan erityisen tunnelman. Kouluympäristö oli vaihtunut kaikilla yhtäkkiä intiimiksikin kodin piiriksi. Tämä kokemus myös jaettiin muille ryhmän jäsenille.

Alkuperäinen näyttelypaikka koulun läheisen sairaalan tiloissa oli hylättävä vallitsevan tilanteen vuoksi. Uusi yhteistyökumppani löytyi Helsingin nuorisopalveluiden ja Herttoniemen nuorisotyöyksikön uudesta, keväällä avatusta Hertsin nuorisotilasta. Nuoriso-ohjaaja Päivi Manninen toimi aktiivioppilasryhmän ja opettajan kanssa näyttelyn järjestelyissä. Nuorten omat tilat sopivat tarkoitukseen loistavasti ja uusi yhteistyökumppani otettiin ilolla vastaan.

Näyttelyn ensimmäinen osa on nyt esillä. Uudet Hertsin tilat ovat upeat. Vaikka emme avajaisia voi nyt juhlia, toivotamme ylpeänä kaikki katsomaan nuorten töitä. Taide voittaa!

Järj. Herttoniemen yhteiskoulun kuvataiteen valinnaisryhmien nuoret (teosluettelo näyttelytilassa töiden yhteydessä), kuvataideopettaja, Sanna Siirtola, Herttoniemen yhteiskoulu ja nuoriso-ohjaaja Päivi Manninen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelut

Kati

Author Kati

More posts by Kati
n/a