Vertaisohjaajat

Vertaisohjaajuus on toiminnan tuottamista toisten saman ikäisten nuorten kanssa, itsenäiseen toimijuuteen pyrkien, nuoriso-ohjaajien taustatuella. Vertaisohjaajat eli vertsut pyörittävät toimintaa usein nuorisotilassa, mutta toiminnan tuottamista tapahtuu eri muodoissaan myös muissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.

Oppimista tapahtuu käytännön työn kautta, jossa harjoitellaan muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja oman vertsutiimin ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa. Vertaisohjaajatoimintaan kuuluu myös erilaisia koulutuspäiviä. Toimintaa ja omaa kehittymistä arvioidaan säännöllisesti itsearviointimallin sekä henkilökohtaisten tavoite- ja kehityskeskustelujen avulla.

Hertsin vertsutiimi järjestää toimintaa pääsääntöisesti lauantai-iltaisin ja loma-aikoina Hertsin nuorisotilassa. Vertaisohjaajat mahdollistavat omalla toiminnallaan nuorisotilan aukiolon. Hertsin nuorisotila on nuorille turvallinen paikka, jossa voi kokoontua, nähdä ystäviä ja viettää vapaa-aikaa.

Ryhmään valitaan mukaan toiminnasta kiinnostuneita nuoria hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Vertaisohjaajat sitoutuvat tuottamaan toimintaa nuorisotyöyksikön henkilökunnan kanssa yhdessä sovitun ajanjakson verran. Kauden päätyttyä vertaisohjaajat pääsevät opintomatkalle, jota varten laaditaan matkasuunnitelma ja oppimistavoitteet. Opintomatkan kohteen tulee olla Euroopan sisällä.

Vertaisohjaajatoiminta on suunnattu täysi-ikäistyville nuorille ja on Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden toimintaa sekä siksi päihteetöntä.